• kontakt@czystarzeka.org
  • ul. Rynek 12 08-200 Łosice

Fundacja Czysta Rzeka

Wspieramy

Edukujemy

Aktywizujemy

Budujemy społeczność

Cele

1. Wsparcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

2. Działalność na rzecz realizacji idei Zrównoważonego Rozwoju, wspierające ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny.

3. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4. Działalność edukacyjna i oświatowa dotycząca ekologicznych rozwiązań innowacyjnych na rzecz ochrony środowiska.

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

6. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

7. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

8. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

9. Działalność na rzecz zmniejszenia ilości odpadów trafiających do wód śródlądowych i morskich.

10. Edukacja.